Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών
Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών

Ηλικία:

Φύλο:

Τόπος διαμονής:

Ποιό από τα παρακάτω μέσα αστικής συγκοινωνίας χρησιμοποιείτε;:

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε κάποιο/α μέσα αστικών συγκοινωνιών από τα παραπάνω;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε: Από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Αστικές Συγκοινωνίες στη περιοχή σας;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε: Από τη συχνότητα των δρομολογίων των Συγκ. μέσων που χρησιμοποιείτε;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε: Από την αξιοπιστία των δρομολογίων των Συγκ. μέσων που χρησιμοποιείτε;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε: Από την πρόσβασή σας στις στάσεις ή στους σταθμούς των Συγκ. Μέσων που χρησιμοποιείτε;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από: Τις συνθήκες αναμονής (Καθαριότητα, άνεση, ασφάλεια) στις στάσεις ή στους σταθμούς
των συγκ. μέσων που χρησιμοποιείτε;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε: Από τις συνθήκες μετακίνησής σας με τα ΜΜΜ που χρησιμοποιείτε
(Καθαριότητα, άνεση, κλιματισμός, ασφάλεια);

Από που ενημερώνεστε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Αστικές Συγκοινωνίες ή για τις αλλαγές των δρομολογίων;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε: Από τις πηγές ενημέρωσης που έχετε χρησιμοποιήσει;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε: Από την συμπεριφορά του Προσωπικού (Οδηγούς, εκδότες, σταθμάρχες, ελεγχτές,
προσωπικό τηλ. εξυπηρέτησης);

Πόσο ικανοποιημένοι είστε: Από τα υπάρχοντα σημεία πώλησης εισιτηρίων και καρτών;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε: Από τους διαθέσιμους τύπους εισιτηρίων & καρτών;

Έχετε επικοινωνήσει με οποιοδήποτε τρόπο με τον ΟΑΣΑ;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την επικοινωνία που είχατε με τον ΟΑΣΑ;