Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Χωρίς Αυτοκίνητο
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Χωρίς Αυτοκίνητο

Πόσο πρόθυμος είστε να εγκαταλείψετε το Ι.Χ. σας κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας
Στην πόλη χωρίς το Ι.Χ. μου;:

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Ι.Χ. σας αυτή την εβδομάδα, για ποιό λόγο θα το κάνετε;:

Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή εβδομάδα μετακίνησης συντελεί στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και στην εδραίωσή τους
στη συνείδηση των πολιτών ως λύση για λιγότερη ρύπανση, ηχορύπανση και καλύτερη ποιότητα ζωής;:

Έαν είστε υποστηρικτής της κίνησης αυτής, τι οφέλη πιστεύευτε ότι μπορούν να προκύψουν;: