Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου

 

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΣΚ

Ο ΟΑΣΑ και η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την αναβάθμιση της ποιότητας και απόδοσης των Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες ολοκλήρωσε την διαδικασία κλειστού διαγωνισμού το έργο: Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Το έργο θα υλοποιηθεί με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 12ετούς χρονικής διάρκειας.

Με αυτό το έργο επιδιώκεται η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων, που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία έχοντας ως στόχο τη βελτιστοποίηση του συστήματος κομίστρου και των υπηρεσιών που αυτό παρέχει.

Αντικείμενο του Έργου «Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου - ΑΣΣΚ» ή πιο απλά «Ηλεκτρονικό Εισιτήριο» είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη της λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου. Το σύστημα αυτό θα καλύπτει και θα εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό και προαστιακό σιδηρόδρομο), που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ και θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.

 

Το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο θα εφαρμοσθεί πλήρως εκ του μηδενός με την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και ο υφιστάμενος σχετικός εξοπλισμός του μετρό. (κέντρο ελέγχου και αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων), που θα ενοποιηθεί με τα υποσυστήματα των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον στο Μετρό και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο θα εγκατασταθούν πύλες στα πλαίσια της μετατροπής του συστήματος σε κλειστό. Το σύστημα θα υποκαταστήσει πλήρως τα υφιστάμενα χάρτινα μέσα κομίστρου. Θα υποστηρίζει δύο τύπους ηλεκτρονικού εισιτηρίου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών», η επικύρωση των οποίων θα γίνεται εξ’ αποστάσεως, χωρίς ο επιβάτης να χρειάζεται να εισάγει την κάρτα του στο επικυρωτικό μηχάνημα. Ο πρώτος τύπος ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα υποκαταστήσει τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών, και ο δεύτερος τις δεσμίδες εισιτηρίων. Η επικύρωση των καρτών θα είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση και στα δε σιδηροδρομικά μέσα (μετρό, προαστιακός), θα είναι υποχρεωτική και κατά την έξοδο του επιβάτη.

τεραΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗ υς επι τους επιβ

2.   ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ

Στόχος του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου προς τον πολίτη και η βελτίωση της απόδοσης των φορέων προς όφελος των κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας, αλλά και του Έλληνα φορολογούμενου. Ο ΟΑΣΑ θα είναι ο επιτελικός διαχειριστής του ΑΣΣΚ, ενώ οι εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ και ο Προαστιακός  θα είναι οι χρήστες του. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης  που θα επιλεγεί όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός θα αναλάβει τη συντήρηση, καθώς και την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, συνεχής και απρόσκοπτη διαθεσιμότητά του αλλά και η πλήρης ασφάλεια όλων των συναλλαγών.

 

Το ΑΣΣΚ θα επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τον πολίτη, όσο και για τον επισκέπτη της Αττικής σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα των χάρτινων εισιτηρίων.  Επιπρόσθετα, το ΑΣΣΚ θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στον ΟΑΣΑ για τον ορισμό και υλοποίηση τιμολογιακών πολιτικών και νέων προϊόντων κομίστρου, καθιστώντας το πιο προσιτό, πιο φιλικό και το κυριότερο, πιο δίκαιο για τους χρήστες των ΜΜΜ. Αναλυτικότερα, για τον πολίτη θα υπάρχουν εξής οφέλη από:

 

·         Τη διευκόλυνση των μετεπιβιβάσεων, καθότι δεν θα απαιτείται αγορά περισσότερου του ενός εισιτηρίου

·         Τη μείωση του χρόνου επιβίβασης, λόγω της εξ αποστάσεως επικύρωσης, καθώς και από τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης για την αγορά εισιτηρίων ή ανανέωσης των κομίστρων απεριόριστων διαδρομών

·         Θα υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής και κατανομής του κόστους μετακίνησης με πιο δίκαιο τρόπο για το κοινωνικό σύνολο ανάλογα με τη χρήση, όπως βάσει ζωνών, απόστασης, αριθμού επιβιβάσεων, εκπτώσεις μετεπιβιβάσεων κ.α. Έτσι θα δοθεί με η δυνατότητα να απαλλαχθούν κάποια βάρη από τους τακτικούς χρήστες του συστήματος, καθώς και από εκείνους που πραγματοποιούν μικρές διαδρομές.

·         Θα υπάρχει  δυνατότητα σχεδιασμού πρωτοποριακών προϊόντων, όπως εκπτώσεις σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς (π.χ. μουσεία, πολιτιστικά δρώμενα, αθλητικά γεγονότα κ.α.)

·         Θα διευκολύνονται οι τουρίστες, οι περιστασιακοί χρήστες αλλά και οι ηλικιωμένοι, καθώς με το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο δε θα απαιτείται η γνώση της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής σε λεπτομέρεια για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα μέσα μαζικής μεταφοράς

·         Το ηλεκτρονικό εισιτήριο αναμένεται να ωθήσει και άλλους φορείς / οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών της Αθήνας να στραφούν προς παρόμοιες συμβατές τεχνολογίες κομίστρων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ Αττικής) και τα ταξί. Η μελλοντική ένταξη ενός ή και περισσότερων φορέων αναμένεται να επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη από την εξυπηρέτηση των χρηστών του συστήματος

·         Η αντικατάσταση του χάρτινου εισιτηρίου και των καρτών απεριορίστων διαδρομών με ηλεκτρονικά μέσα με τις ενδεχόμενες δυνατότητες χρήσης της κάρτας κομίστρου και για άλλες συναλλαγές θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος, ειδικά από τμήματα πληθυσμού που θεωρητικά τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν προς το παρόν χαμηλότερο βαθμό διείσδυσης. Η στροφή προς τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και της μείωσης των συναλλαγών με μετρητά αποτελούν προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας, καθότι συνεισφέρουν τόσο στη μείωση του κόστους συναλλαγών, αλλά και στην αντιμετώπιση της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής.

 

Τα οφέλη όμως δεν αφορούν μόνον τον κάτοικο της Αθήνας και τους επισκέπτες της πόλης, αλλά και τον Έλληνα φορολογούμενο, καθότι η μείωση της εισιτηριοδιαφυγής θα μειώσει ανάλογα και τα επίπεδα επιδότησης που απαιτεί το σύστημα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας για να λειτουργήσει.

 

Σημαντικά οφέλη θα έχουν και οι φορείς που εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο, από τη μείωση του άμεσου κόστους συντήρησης, καθώς και ο ΟΑΣΑ, ο οποίος θα αποκτήσει πολύ σημαντικά δεδομένα και θα μπορεί να βελτιώνει τον σχεδιασμό του ανταποκρινόμενος πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της πόλη με επίκεντρο την ενίσχυση της ενιαιοποίησης των μέσων, τη διευκόλυνσης των μετεπιβιβάσεων και εν γένει τη βελτίωση του σχεδιασμού με άξονα την ενιαία κινητικότητα (integrated mobility) για όλους τους πολίτες.

 

3.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

Το ΑΣΣΚ θα υποστηρίζει δύο τύπους μέσου κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών»: (α) το «Πολλαπλό», μια έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC) μνήμης (χωρίς μικροεπεξεργαστή), στην οποία θα μπορούν να αποθηκεύονται χρηματική αξία (stored Value), χρόνος ή αριθμός μετακινήσεων και (β) την «Κάρτα», μια έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC) με μικροεπεξεργαστή, η οποία θα υλοποιεί διάφορα προϊόντα κομίστρου, για παράδειγμα, προϊόντα απεριορίστων διαδρομών, μεγάλης διάρκειας ή μεγάλης αποθηκευμένης αξίας. Στις «έξυπνες κάρτες» θα αποθηκεύονται όσα δεδομένα του κομίστρου και της χρήσης του απαιτούνται για την εφαρμογή των προϊόντων κομίστρου.

Η επικύρωση των «έξυπνων καρτών» θα είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση, ανεξάρτητα τύπου ή προϊόντος. Οι επιβάτες θα επικυρώνουν την κάρτα τους με τη χρήση τερματικής συσκευής που θα είναι εγκατεστημένη εντός του οχήματος στην περίπτωση των οδικών μέσων (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ) ενώ στην περίπτωση των σιδηροδρομικών μέσων (μετρό, αστικός και προαστιακός σιδηρόδρομος) η επικύρωση θα γίνεται στις πύλες εισόδου και εξόδου. Επισημαίνεται ότι η επικύρωση θα είναι υποχρεωτική και κατά την έξοδο. Στην περίπτωση ελέγχου κομίστρου, ο επιβάτης θα επιδεικνύει την έξυπνη κάρτα που έχει επικυρώσει κατά την είσοδό του στο όχημα ή στο σταθμό. Ο έλεγχος θα γίνεται με τη χρήση ειδικής φορητής συσκευής ελέγχου έξυπνων καρτών.

Τα δύο αυτά μέσα δεν διαφέρουν ως προς τα προϊόντα κομίστρου που θα μπορούν να υλοποιήσουν και θα είναι κατά κανόνα επαναχρησιμοποιήσιμα δια της επαναφόρτισής τους. Επομένως και με τα δύο μπορούν να υλοποιηθούν προϊόντα χρονικής διάρκειας (π.χ. εβδομαδιαίο ή μηνιαίο), αριθμού μετακινήσεων (π.χ. εισιτήριο 10 μετακινήσεων) ή αποθήκευσης ενός χρηματικού ποσού (π.χ. 50€, “pay as you go”). Στην αρχική έκδοση των «Καρτών», κατά την έναρξη του έργου, οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες θα υποβάλλουν αιτήσεις για όσες κάρτες θα είναι προσωποποιημένες. Η αρχική έκδοση «Κάρτας», η έκδοση «Πολλαπλού» και η επαναφόρτιση αυτών θα γίνονται σε διάφορα σημεία πώλησης, ενώ ο επιβάτης θα έχει και εναλλακτικές επιλογές για τον τρόπο πληρωμής.

 

4.   ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο τρόπος υλοποίησής τους αποκλειστικά μέσω Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Υπάρχουν περιπτώσεις συστημάτων αυτόματης συλλογής κομίστρου (π. χ., εισαγωγή της κάρτας «Οyster» στο Λονδίνο) που έχει υλοποιηθεί την τελευταία δεκαετία μέσω της παραπάνω μορφής συνεργασίας. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον ΑΣΣΚ δεν επεκτείνεται άμεσα ή έμμεσα και στην οικονομική εκμετάλλευση του συστήματος.

Αναλυτικότερα, η υλοποίηση του ΑΣΣΚ θα πραγματοποιείται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο ΟΑΣΑ. Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα αναλάβει Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών. Μέσω μιας ενιαίας σύμβασης ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη συνολική ευθύνη γα τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, υλοποίηση, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργική υποστήριξη για συνολική περίοδο 12 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης. Ο ΙΦΣ κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου θα λάβει από τον ΟΑΣΑ χρηματοδότηση συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στο 40% της αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης του έργου, ενώ το υπόλοιπο 60% της αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης θα χρηματοδοτηθεί με ευθύνη του ΙΦΣ αποκλειστικά μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων. Η διάρκεια της «κατασκευαστικής» περιόδου, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η μελέτη και εγκατάσταση του συνόλου του συστήματος, είναι  2 έτη. Η διάρκεια της «λειτουργικής» περιόδου κατά την οποία ο ΙΦΣ θα συντηρεί το σύστημα και θα μεριμνά για τη διατήρηση του σε προκαθορισμένα επίπεδα απόδοσης, έχει καθοριστεί στα 10 έτη.

 

5.   ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ

Ένα από τα σημαντικά οφέλη  που προκύπτουν από την επιλογή ΣΔΙΤ για την υλοποίηση των έργων σχετίζεται άμεσα με τη φύση αυτών. Πρόκειται για έργα υψηλής τεχνολογίας, στον πλαίσιο των οποίων υπάρχουν συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις παρά τις διεθνώς δοκιμασμένες τεχνικές λύσεις. Στην περίπτωση υλοποίησης των συστημάτων με συμβατική προμήθεια εξοπλισμού, ο ΟΑΣΑ διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο να κατασκευάσει έργα των οποίων ο εξοπλισμός θα ήταν τεχνολογικά ξεπερασμένος σε χρονικό ορίζοντα 12 ετών. Με τις ΣΔΙΤ διασφαλίζεται η αντικατάσταση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των συμβάσεων προκειμένου τα συστήματα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους βάσει των προκαθορισμένων επιπέδων ποιότητας.    

Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα της υλοποίησης των έργων με ΣΔΙΤ είναι η αποσύνδεση αυτών από συγκεκριμένες λύσεις τεχνολογίας εξοπλισμού και συστημάτων λειτουργίας, όπως θα συνέβαινε στη περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού. Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος στην περίπτωση έργου υψηλών τεχνολογικά απαιτήσεων όπως το ΑΣΣΚ, όπου οι βέλτιστες πρακτικές (state of the art) εξελίσσονται διαρκώς. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αυξημένος βαθμός ελευθερίας των ΙΦΣ αναφορικά με την τεχνική λύση σε καμία περίπτωση δε θέτει σε κίνδυνο τις απαιτήσεις του ΟΑΣΑ μιας και θα καλύπτονται πλήρως  οι τεχνικές προδιαγραφές του οργανισμού.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι στο πλαίσιο των  ΣΔΙΤ εξασφαλίζεται η υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τον εξοπλισμό των συστημάτων και τις διαδικασίες διαχείρισης του. Ο ιδιωτικός τομέας συμβάλλει στην επιτυχία των έργων προσφέροντας την τεχνογνωσία του στα παραπάνω επίπεδα. Αντίστοιχα, ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιεί τα συστήματα και με τη γνώση που διαθέτει για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του δικτύου Α. Σ., επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην επιτυχία των στόχων του: τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου και υπηρεσιών.

 

6.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το ΑΣΣΚ παρουσιάζεται σχηματικά στο διάγραμμα οντοτήτων που ακολουθεί. Οι κύριες συνιστώσες του περιλαμβάνουν αφενός τερματικό εξοπλισμό (μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων κομίστρου, φορητά τερματικά πώλησης – POS, εξοπλισμό έκδοσης προσωπικών καρτών και πώλησης/ επαναφόρτισης καρτών με χειριστή, πύλες εισόδου/ εξόδου σταθμών, επικυρωτικές συσκευές οχημάτων, φορητές συσκευές ελέγχου, κ.ά.), αφετέρου Κέντρα Διαχείρισης, τα οποία διαθέτουν μηχανισμούς συγκέντρωσης πληροφορίας και ελέγχου της ασφαλείας των τερματικών συσκευών και των συναλλαγών.

Σχεδιάγραμμα 1  Αρχιτεκτονική Συστήματος

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα κέντρα διαχείρισης του ΑΣΣΚ είναι:

 i.        Κέντρο Διαχείρισης ΟΑΣΑ (ΚΔ-ΟΑΣΑ): Αποτελεί τον πυρήνα του ΑΣΣΚ, επιβλέπει την λειτουργία του Συστήματος και αποτελεί το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης και συσχέτισης του συνόλου των παραγόμενων πληροφοριών από το σύνολο των φορέων. Ορίζει τις παραμέτρους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων κομίστρου και τις αποστέλλει στα Κέντρα Διαχείρισης Φορέα, ορίζει και επιβλέπει την πολιτική ασφαλείας, και αναλύει την κατανομή των εσόδων μεταξύ των Εταιρειών που συμμετέχουν στο ΑΣΣΚ. Στο ΚΔ-ΟΑΣΑ θα συνδέονται το σύνολο των Κέντρων όλων των ΜΜΜ.   Επίσης διαχειρίζεται τις συσκευές POS και τις διαδικασίες ελέγχου κομίστρου.

ii.       Κέντρα Διαχείρισης Φορέα (ΚΔΦ): Είναι συμπληρωματικά υποσυστήματα του ΚΔ-ΟΑΣΑ. Συλλέγουν τα στοιχεία συναλλαγών κάθε τερματικής συσκευής που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους.  Αναμεταδίδουν στο ΚΔ-ΟΑΣΑ το σύνολο των στοιχείων πωλήσεων, επικυρώσεων, ελέγχων και σημαντικών γεγονότων λειτουργίας του εξοπλισμού, ενώ παράλληλα δέχονται από το ΚΔ-ΟΑΣΑ και αναμεταδίδουν στις τερματικές συσκευές τις λειτουργικές παραμέτρους του συστήματος. Επίσης είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης των τερματικών συσκευών.

 iii.     Κέντρα Διαχείρισης Αμαξοστασίου (ΚΔΑ – οδικά μέσα): Συγκεντρώνουν στη λήξη της βάρδιας ασύρματα τα δεδομένα που καταγράφηκαν στα λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ κατά τη διάρκεια αυτής. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμεταδίδονται προς τα αντίστοιχα ΚΔΦ.

iv.     Κέντρα Διαχείρισης Σταθμού (ΚΔΣ – σιδηροδρομικά μέσα): Παρακολουθούν τις τερματικές συσκευές που είναι εγκατεστημένες εντός των σταθμών. Συγκεντρώνουν το σύνολο των πληροφοριών πωλήσεων, επικυρώσεων, κατάστασης τερματικών, κ.λπ. και τις μεταβιβάζουν προς τα ΚΔΦ από τα οποία λαμβάνουν και  διαβιβάζουν στα τερματικά τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος.

 

 Δείτε σχηματικά τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου ΑΣΣΚ