Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος διαγωνισμός για τη φιλοξενία λογισμικού λειτουργίας και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας του λογισμικού λειτουργίας και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου.  

Προϋπολογισμός: 25.000,00  Ευρώ (πλέον ΦΠΑ.).

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 31/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από την Δ/νση Πληροφορικής του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, κα. Φ. Παντελοπούλου, τηλ. 210-8200010.(Για την παραλαβή της Διακήρυξης επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 210 8200818, 8200909, 8200978).

 

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.