Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Θερινά δρομολόγια Ο.ΣΥ. Αυγούστου

Από τον ΟΑΣΑ ανακοινώνεται ότι έχουν τεθεί σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια Αυγούστου και θα ισχύουν μέχρι 31 Αυγούστου.