Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Προσωρινή μερική τροποποίηση των διαδρομών των γραμμών 140, 212, 856 λόγω έργων(Οι γραμμές λειτουργούν στις κανονικές διαδρομές τους λόγω μη έναρξης των προγραμματισμένων εργασιών.)

Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 140, 212 και 856 λόγω έργων στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού, από την Δευτέρα 28/4/2014 και μέχρι λήξεως των εργασιών (περίπου 10 ημέρες),ως εξής:

α) Λεωφορειακή γραμμή 140 Διαδρομή από αφετηρία Από Παπαστράτου, αριστερά Κιουταχείας, αριστερά Βρυούλων, δεξιά Ζήλωνος, δεξιά Αδραμυττίου, συνέχεια Ανδρέα Λεντάκη(Θράκης), λοξά αριστερά Αμισού, αριστερά Λεωφ. Σμύρνης συνέχεια κανονικά.

β) Λεωφορειακή γραμμή 212 Διαδρομή από αφετηρία Από Πλ. Αγ. Λαύρας, δεξιά Αθ. Διάκου, λοξά αριστερά Βλαχερνών, δεξιά Βρυούλων, συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από τέρμα Από Δερβενακίων, δεξιά Πλ. Αγ. Λαύρας, δεξιά Αθ. Διάκου, αριστερά Αδραμυττίου, συνέχεια Ανδρέα Λεντάκη(Θράκης), λοξά αριστερά Αμισού, αριστερά Λεωφ. Σμύρνης συνέχεια κανονικά.

γ) Λεωφορειακή γραμμή 856 Διαδρομή από αφετηρία Από Αλεξ. Παναγούλη, δεξιά Λεωφ. Σμύρνης, συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από τέρμα Από Πλ. Αγ. Λαύρας, δεξιά Αθ. Διάκου, αριστερά Αδραμυττίου, συνέχεια Ανδρέα Λεντάκη(Θράκης), δεξιά Ανδριανουπόλεως, αριστερά Λεωφ. Χρυσ. Σμύρνης, συνέχεια κανονικά.