Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 Η-Υ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια 5 Η/Υ (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)