Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμούγια την εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Ο.Α.Σ.Α. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο : «εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών» προϋπολογισμού 45.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Νέα προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η 4η Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.