Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 200 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

Όπως μας γνωστοποιήθηκε από τον ΟΑΕΔ (Δ/νση Συντονισμού αρμόδια κ. Δώρα Μακρή) ,οι επιλεγέντες άνεργοι για απασχόληση από τον επιβλέποντα φορέα ΟΑΣΑ ,με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, εάν δεν αποδεχθούν τη θέση \"του Ελεγκτή Κομίστρου\", η άρνησή τους αυτή δεν επιβάλλει την υποχρέωση ΄
διαγραφής του ανέργου από τα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, λόγω αναντιστοιχίας της αιτούμενης θέσης με την προσφερόμενη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κατα τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ καθώς και στη Δ/νση Διοικητικού του ΟΑΣΑ στο τηλ. 2108200971