Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Πρόχειρος διαγωνισμός ασφαλιστικής κάλυψης περιουσιακών στοιχείων ΟΑΣΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82 τηλ. 210-8200999 fax. 210-8212219) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και της αστικής του ευθύνης καθ’όλο το έτος 2014

 Ο προϋπολογισμός είναι 35.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων)

 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 23/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ., και τόπος παράδοσης των προσφορών  τα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, T. K. 106 82, Αθήνα.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

 

Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, υπεύθυνη κα. Τ.Ζώταλη τηλ. 210 82.00.971

 

 

Αθήνα  16/12/2013

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόριος Δημητριάδης

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.