Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Αποκατάσταση προβλήματος στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο

Το πρόβλημα στη λειτουργία του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου έχει αποκατασταθεί. Πλήρης λειτουργία της γραμμής.