Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 421, Β8, Β9, Γ9 και των τρόλεϊ 3 και 6 λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ              : Συγκοινωνιακού Έργου       

ΤΜΗΜΑ                      : Εφαρμογών Δικτύου

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.               : 5060/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ                                       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          : 07/05/2013

 

ΘΕΜΑ                         :Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 421, Β8,  Β9, Γ9 και των  τρόλεϊ 3 και 6  λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.

                                     

ΑΠΟΦΑΣΗ

1.         Έχοντας υπόψη :

 

α)         Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011.

 

β)         Την από 26/04/2013 αίτηση του Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος, η οποία έχει αριθμό πρωτ. του Δήμου, 5753/26-4-2013 και αναφέρεται στην τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από την Λεωφ. Δεκελείας λόγω εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά.

 

γ)         Την αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας.

 

2.         Αποβλέποντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.         Τροποποιούμε μερικά και για το χρονικό διάστημα από τις 18.00μ.μ  το απόγευμα της Παρασκευής 10/05/13 μέχρι και τις 06.00 π.μ της Δευτέρας 13/05/13, την διαδρομή των λεωφ. γραμμών 421, Β8, Β9, Γ9, και των τρόλεϊ  3 και 6 ως εξής :

 

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή της γραμμής 421.

 

            Από Αγ Αναργύρων, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Τσούντα, Σαρανταπόρου,   Λασκαράτου, αριστερά Αγ. Λαύρας, αριστ. Λεωφ. Ηρακλείου, δεξιά Ν. Βυζαντίου, συνέχεια  όπως η   εγκεκριμένη διαδρομή.

           

            Διαδρομή προς Αγ. Αναργύρους της γραμμής 421.

 

Από Ν. Βυζαντίου, αριστερά Λεωφ. Ηρακλείου, αριστερά Αγ. Λαύρας, δεξιά Λασκαράτου,             Σαρανταπόρου, Τσούντα, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Αγ.       Αναργύρων, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

 

            Διαδρομή προς Μεταμόρφωση και Κηφισιά της γραμμής  Β9.

 

            Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, δεξιά Αναγεννήσεως (κάτω από  

           την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστερά Τατοΐου, συνέχεια όπως η εγκεκριμέ-

            νη διαδρομή.

 

         

Διαδρομή προς Αθήνα της γραμμής Β9.

 

            Από Τατοΐου, δεξιά Αναγεννήσεως, αριστερά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, αριστε-

           ρά Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

 

            Διαδρομή προς Μεταμόρφωση της γραμμής Β8.

 

            Από Πατησίων, δεξιά Λασκαράτου, αριστ. Λεωφ. Ηρακλείου, αριστ. Ελ. Βενιζέ-

            λου, δεξιά Τατοΐου, αριστ. Αναγεννήσεως, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη

             διαδρομή.

 

            Διαδρομή προς Αθήνα της γραμμής Β8.

 

            Από Αναγεννήσεως, δεξιά Τατοΐου, αριστ. Ελ. Βενιζέλου, δεξιά Λεωφ. Ηρακλείου,

            δεξιά Αγ. Λαύρας, αριστ. Πατησίων, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

 

            Διαδρομή προς Κόκκινο Μύλο της γραμμής Γ9.

 

            Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Θεσ/νίκης, αριστ. Αναγεννήσεως (κάτω

            από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστ. Αναξαγόρα, συνέχεια Θεμ. Σοφού-

            λη, δεξιά Πίνδου, συνέχεια Φιλαδέλφειας, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρο-

            μή.

 

            Διαδρομή προς Αθήνα της γραμμή Γ9.

 

           Από Φιλαδέλφειας, αριστ. Θεμ. Σοφούλη, συνέχεια Αναξαγόρα, δεξιά Εθν. Οδό

           Αθηνών-Θες/νίκης, αριστ. Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

           

Διαδρομή του τρόλεϊ 3(Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)

ΑΦΕΤΗΡΙΑ στην οδό Πατησίων μαζί με την γραμμή 11 των τρόλεϊ.

 

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από Πατησίων (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ), αριστερά Χαλκοκονδύλη, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από  Τέρμα:

Από Πατησίων, δεξιά Ματσούκα, αριστερά Καμπύση, αριστερά Μαβίλη, αριστερά Πατησίων (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

 

 Διαδρομή του τρόλεϊ 6 (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ)

Μετατροπή της γραμμής σε κυκλική:

 

            Διαδρομή από Αφετηρία

Από την οδό Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, δεξιά Δερβενακίων, δεξιά Αχαρνών, συνέχεια κανονικά προς τέρμα.

 

 

 

 

 

  1. Παρακαλείται η Ο.Σ.Υ Α.Ε  για την εφαρμογή της απόφασης   αυτής.