Δελτία Τύπου
Δελτία ΤύπουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2008

Ο ΟΑΣΑ έγινε πρόσφατα ένας από τους πρώτους φορείς του Δημοσίου με Πιστοποιητικό Εγκατάστασης & Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO 9001:2008. Με γνώμονα τη διαφανή και εύρυθμη λειτουργία του, ο Οργανισμός προχώρησε σε διαδικασίες αναλυτικής αποτύπωσης και ανανέωσης υφισταμένων διαδικασιών / διεργασιών κρίσιμης σημασίας τμημάτων και διευθύνσεων.

Μετά τις καίριες παρεμβάσεις σε μια σειρά από διευθύνσεις και τομείς δράσεις, ο ΟΑΣΑ απέκτησε το Μάρτιο 2011, το Πιστοποιητικό Εγκατάστασης & Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO 9001:2008. Οι διεργασίες που ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν προκειμένου να δοθεί η πιστοποίηση αφορούν:

1. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ & ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ & ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Ως Φορέας Πιστοποίησης επιλέχθηκε η TUV RHEINLAND μετά από πρόχειρη ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία.

Πλέον ο Οργανισμός τηρεί το Σύστημα διαχείρισης και φέρει το χαρακτηριστικό λογότυπο “QSTAR 9001:2008” τόσο στην επίσημη  ιστοσελίδα του www.oasa.gr όσο και σε όλα τα έγγραφα εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.