Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για λεωφορεία και τρόλεϊ μέσω ΣΔΙΤ – Δημόσια Διαβούλευση

To Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας θέτουν σε διαβούλευση το σχέδιο της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Μελέτη, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για λεωφορεία και τρόλεϊ μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής για τα αστικά λεωφορεία (ΕΘΕΛ) και τα τρόλεϊ (ΗΛΠΑΠ) για την πληροφόρηση των επιβατών και την διαχείριση του στόλου τους και εποπτεία του έργου τους, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.


Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1000 «έξυπνων» στάσεων σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον ακριβή χρόνο διέλευσης των οχημάτων,  από τις οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς επίσης και από το κινητό τους τηλέφωνο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Προβλέπεται επίσης, η δημιουργία κέντρων ελέγχου απ’ όπου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργική κατάσταση του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου.

Το εν λόγω έργο συνδυάζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης συγκοινωνιακού στόλου. Πρόκειται για το πρώτο βήμα εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος αστικών συγκοινωνιών, που θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας του επιβατικού κοινού και στην αναβάθμιση του επιπέδου συντονισμού και παραγωγικότητας του συγκοινωνιακού έργου.

Για πρώτη φορά αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργο ΣΔΙΤ

Με το έργο αυτό ενεργοποιείται για πρώτη φορά πλαίσιο μόχλευσης κοινοτικής χρηματοδότησης (στην προκειμένη μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ) σε έργα ΣΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας, που αξιοποιούν τεχνολογία αιχμής για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τον εξορθολογισμό της δαπάνης του δημοσίου χρήματος, ενώ αποτελεί και το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Οδηγίες συμμετοχής

Το σχέδιο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

Οι προτάσεις και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να σταλούν επωνύμως (επωνυμία φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, όνομα αρμοδίου προσώπου) μέχρι την Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 15:00:

(α) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέσω φαξ στο 210 6508097 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gg-office@yme.gov.gr, και

(β) στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ μέσω φαξ στο 210 3375921 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sdit@mnec.gr

Link: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού και δεν συνεπάγεται την ανάληψη οποιασδήποτε νομικής δέσμευσης ή υποχρέωσης εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185