Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού για ένα (1) έτος.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.