Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.

Διευκρίνιση

Σχετικά με την προμήθεια των 5 τεμαχίων switches 24p διευκρινίζεται ότι ισχύουν οι παρακάτω διορθώσεις

Switching Capacity

128 Gbps αντί 176 Gbps

Δικτυακές συνδέσεις

24 αντί 48 x RJ-45 PoE+, 2 x 10 GB / SFP+ Combo, 2 x SFP+