Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών “Eξειδικευμένης υποστήριξης για Μηνιαίες Αναφορές και Ετήσιες Οικον. Καταστάσεις 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογ. Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς"

Η διακήρυξη σε μορφή pdf.