Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών εξειδικευμένης λογιστικής υποστήριξης και προσαρμογής στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Η διακήρυξη σε μορφή pdf.