Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- Για την ανάθεση υπηρεσιών Ταχυδρομικής αποστολής προσωποποιημένων καρτών

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.