Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.

Η διακήρυξη σε μορφή pdf.

27.08.2020 - Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό σε μορφή pdf..