Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έκδοσης διατακτικών τροφής για το προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.