Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ»

Η διακήρυξη σε μορφή pdf.

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό σε μορφή pdf.