Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς προϊόντων κομίστρου»

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.