Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Hλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθ. Διακήρυξης 1-2020 για την προμήθεια καρτών - Απόφαση για την μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού και επιστολή για την παροχή διευκρινίσεων του διαγωνισμού.

Σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθ. Διακήρυξης 1/2020 για την προμήθεια καρτών,
αναρτώνται
α) η 154/2020 Απόφαση για την μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού στον ακόλουθο σύνδεσμο.
β) η υπ. Αριθ. πρωτ. 7956/04.06.2020 επιστολή για την παροχή διευκρινίσεων του διαγωνισμού στον ακόλουθο σύνδεσμο.