Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Ενημέρωση για ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στα γραφεία του ΟΑΣΑ και την πληρωμή προστίμων, λόγω εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων

Εξυπηρέτηση Επιβατικού Κοινού στα γραφεία του ΟΑΣΑ

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των επιβατών και των εργαζομένων, οι ημέρες και ώρες προσέλευσης για την εξυπηρέτηση του κοινού στα γραφεία ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, 160682 Αθήνα διαμορφώνονται μέχρι νεότερης απόφασης ως εξής:

Ημέρες και Ώρες Εξυπηρέτησης Επιβατικού Κοινού στα γραφεία του ΟΑΣΑ :

Δευτέρα 10:00 - 12:00

Τετάρτη 10:00 - 12:00

Παρασκευή 10:00 - 12:00

Πληρωμή Προστίμων

Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι πληρωμή προστίμων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ως εξής:

Πρόστιμα ΟΣΥ Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.)

1. Μέσω ταχυδρομικών επιταγών των ΕΛ.ΤΑ.

2. Μέσω κατάθεσης ποσού στους κάτωθι αριθμούς (ΙΒΑΝ) λογαριασμών των τράπεζων:

  • Ε.Τ.Ε. (Εθνική) - GR4301101040000010447181271
  • ALPHA BANK A.E. – GR0601401040104002320005134

Το αντίγραφο της κατάθεσης θα αποστέλλεται μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prostimo@osy.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Είναι απαραίτητη η αναγραφή της σειράς και αριθμού παράβασης, η ημερομηνία επιβολής προστίμου και το ονοματεπώνυμο του καταληφθέντα ως παραβάτη επιβάτη, σαν αιτιολογία στο καταθετήριο

Διευκρινίζεται πως οι εξοφλήσεις μέσω ΕΛ.ΤΑ., δύναται να πραγματοποιηθούν με απλή Ταχυδρομική Επιταγή, συνοδευόμενη από το Στέλεχος του προστίμου που επιδόθηκε από τον Ελεγκτή Κομίστρου. Προκειμένου να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην οπίσθια όψη του αποκόμματος (χώρος για μηνύματα στον Παραλήπτη) της Ταχ/κής επιταγής, να αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού.

Στις περιπτώσεις εξόφλησης μέσω κατάθεσης ποσού στους αντίστοιχους Λογαριασμούς των ανωτέρω Τραπεζών και προκειμένου ομοίως να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή το καταθετήριο να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου, ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού.

Πρόστιμα ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.)

Η εξόφληση των επιβληθέντων προστίμων θα γίνεται μόνο μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) της τράπεζας ALPHA BANK, IBAN: GR3601401100110002320004892.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Είναι απαραίτητη η αναγραφή της σειράς και αριθμού παράβασης, η ημερομηνία επιβολής προστίμου και το ονοματεπώνυμο του καταληφθέντα ως παραβάτη επιβάτη , σαν αιτιολογία στο καταθετήριο
  • Προαιρετικά, προτείνεται να πραγματοποιείται αποστολή του αντιγράφου του καταθετηρίου στον αριθμό fax 214.414.1383

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, αίτηση ή ένσταση που αφορά επιβληθέν πρόστιμο, ο τρόπος επικοινωνίας θα είναι:

Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους (Αρ. 5 Παρ 2 ΚΥΑ 5005/ΔΕΚΟ/2348 - ΦΕΚ Β 3203).

Σημειώνεται πως τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα είναι προσωρινά και αποσκοπούν στην διασφάλιση της υγείας όλων.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.