Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου του ΟΑΣΑ»

Η αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf