Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ».

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdfΑπαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf