Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (2-2018)

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών

«Προσωποποίησης 100.000 τεμαχίων καρτών που υλοποιούν συνδυασμό προϊόντων κομίστρου για το ΑΣΣΚ» , προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf