Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (1-2018)

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών

«Υλοποίηση Επικοινωνιακής Καμπάνιας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)», προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ.


Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf