Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Αποζημίωση 24ης απεργίας στα μ.μ.μ για τον μήνα Φεβρουαρίου

Οι αποζημιώσεις των 24ωρων απεργιών για τις μηνιαίες κάρτες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ θα δίνονται στους κατόχους με την παράδοση των αντίστοιχων κουπονιών στον εκδότη, από την έναρξη διάθεσης των μηνιαίων κουπονιών μηνός Μαΐου, έως την 10η Μαΐου από όλα τα εκδοτήρια και μέχρι τις 15.05.2017 από το εκδοτήριο της Ο.ΣΥ Α.Ε στην Ακαδημίας και από το εκδοτήριο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε στο σταθμό Ομόνοια.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.