Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Aποζημιώσεις για τις μηνιαίες κάρτες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ

· Οι αποζημιώσεις για τις μηνιαίες κάρτες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ θα δίνονται

στους κατόχους με την παράδοση των αντίστοιχων κουπονιών στον εκδότη.

Το ποσό της αποζημίωσης για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ είναι € 0,50 (Κανονική & Μειωμένη).

Το ποσό της αποζημίωσης για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ είναι 1,50 € (Κανονική) και 0,50 € (Μειωμένη).

· Οι κάτοχοι τριμηνιαίων καρτών ανεξαρτήτου μήνα έκδοσης θα αποζημιώνονται

για τους μήνες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΜΑΡΤΙΟ με την παράδοση των αντίστοιχων κουπονιών στον εκδότη.

Διευκρινίζουμε ότι από τα Εκδοτήρια ΔΕΝ θα δίνεται αποζημίωση και δεν θα παραλαμβάνονται ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ και ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ.

Οι μεμονωμένοι κάτοχοι εξαμηνιαίων και ετήσιων καρτών θα εισπράττουν την αποζημίωση για τους μήνες που έγιναν 24ωρες απεργίες μόνο από τα σημεία αγοράς τους (Ομόνοια, Παρνασσού 6 και Μετσόβου 15) τον επόμενο μήνα της λήξης τους με την παράδοση των κουπονιών.

Επισημαίνεται ότι για τις κάρτες που διατέθηκαν μέσω μαζικής αγοράς από σωματεία, συλλόγους ή εταιρείες στους δικαιούχους τους, η αποζημίωση θα αποδίδεται συνολικά στο συμβαλλόμενο σωματείο / εταιρεία και όχι μεμονωμένα στους κατόχους.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.