Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παραγωγής εισιτηρίων σε συσκευασία των 50 τεμαχίων για λογαριασμό της Ο.ΣΥ Α.Ε. To κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC005951491. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται το πλήρες τεύχος της διακήρυξης από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., 4ος όροφος, Μετσόβου 15, 106 82, Αθήνα. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από το ΚΗΜΔΗΣ και τις ιστοσελίδες του Ο.Α.Σ.Α.

To κείμενο της διακήρυξης

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185