Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Λειτουργiα σταθμού Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (Γραμμή 2 - 3)

Οι τεχνικές εργασίες στον σταθμό του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (Γραμμή 2 & 3) έχουν ολοκληρωθεί και ο σταθμός λειτουργεί κανονικά την Δευτέρα 20/2/2017. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185 και στην ιστοσελίδα telematics.oasa.gr