Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Τροποποίηση λεωφ. γραμμής 724 και ίδρυση γραμμών 725 - 726 από Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου

Από τον ΟΑΣΑ ανακοινώνεται η τροποποίηση της λεωφ. γραμμής 724 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ-Ν.ΙΩΝΙΑ έτσι ώστε να συνδέεται πλέον,  η περιοχή  του  Μεσονυχίου (διαμορφωμένος χώρος τέρματος των γραμμών  Α10-Β10) με την Ν. Ιωνία. Παράλληλα  ιδρύονται  δύο λεωφ. γραμμές 725 και η 726 οι οποίες  θα συνδέουν αντίστοιχα την περιοχή των Θρακομακεδόνων  με τις περιοχές του  Καράβου και του  Μεσονυχίου. Οι ονομασίες των λεωφ. γραμμών έχουν ως εξής:

724 ΑΧΑΡΝΑΙ(ΜΕΣΟΝΥΧΙ)-Ν.ΙΩΝΙΑ

725 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) -ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

726 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ)-ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ (ΚΑΡΑΒΟΣ)

 

Ώρες και ημέρες λειτουργίας των λεωφ. γραμμών 725-726.

Η λεωφ. γραμμή 725 θα λειτουργεί καθημερινά περίπου τις ώρες  05:00-07:45 &

15:10-23:10

Η λεωφ. γραμμή 726 θα λειτουργεί περίπου τις ώρες  8:35-14:20

Το Σάββατο και την Κυριακή θα λειτουργεί μόνο η λεωφ. γραμμή  725.