Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος Διαγωνισμός - Διαχειριστικός έλεγχος

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχειριστικός έλεγχος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων κομίστρου του Ομίλου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Δείτε / κατεβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη από ΕΔΩ

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.