Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος Διαγωνισμός - Συμβουλευτική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής

«Συμβουλευτική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής του Ν. 4337/2015 για τη λεπτομερή ανάλυση και τον χρονοπρογραμματισμό του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Δείτε / κατεβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη από ΕΔΩ

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.