Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του ΟΑΣΑ για ένα (1) έτος

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη σε .pdf