Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος διαγωνισμός για ασφαλιστική κάλυψη ‘’Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. και Δ-κων Στελεχών του ΟΑΣΑ έναντι τρίτων’’

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη σε αρχείο .pdf

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185