Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος διαγωνισμός για ασφαλιστική κάλυψη ‘’Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. και Δ-κων Στελεχών του ΟΑΣΑ έναντι τρίτων’’

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη σε αρχείο .pdf

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.