Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος διαγωνισμός για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΣΑ

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη σε αρχείο .pdf

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.