Δελτία Τύπου
Δελτία ΤύπουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκλήρωση 1ης φάσης του ΑΣΣΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 18.12.2015 το  Δ.Σ. ΟΑΣΑ ενέκρινε ομοφώνα την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του έργου του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου), εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Το έργο υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 12ετούς χρονικής διάρκειας, μετά το πέρας της οποίας, θα μεταβιβαστεί εξ\' ολοκλήρου στον ΟΑΣΑ. 

 

Υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και η διαχείριση της συγχρηματοδότησής του πραγματοποιείται από την ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» κατόπιν εκχώρησης. Το συνολικό κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 58.800.000€, εκ των οποίων το 49% (28.812.000€) χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το 51% από ίδια κεφάλαια της αναδόχου εταιρείας.  Οι πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την διάρκεια των 10 ετών της Περιόδου Υπηρεσιών,  ανέρχονται  σε 77.109.551,82 € και θα αντληθούν από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

 

Εντός του 2016 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου  με την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών, οι οποίες θα αντικαταστήσουν πλήρως τα χάρτινα εισιτήρια και τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών, με την προμήθεια και εγκατάσταση επικυρωτικών μηχανημάτων σε όλα τα Μέσα, εξοπλισμού ελέγχου κομίστρων, αλλά και εγκατάσταση πυλών εισόδου στους σταθμούς του Μετρό και του Προαστιακού σιδηρόδρομου, που θα ανοίγουν με «έξυπνες κάρτες» τις οποίες ο πολίτης θα «φορτίζει» για να πληρώνει αναλογικά με τη χρήση.

 

Το έργο θα  καλύπτει και θα εξυπηρετεί το σύνολο των επιβατών των Μέσων αστικών Συγκοινωνιών (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό), αλλά και του προαστιακού σιδηρόδρομου και αποτελεί εργαλείο με σαφή πλεονεκτήματα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικαιότερων τιμολογιακών πολιτικών -με χρέωση βάση της απόστασης και της συχνότητας χρήσης – επιβραβεύοντας παράλληλα τους τακτικούς χρήστες του συστήματος και δημιουργώντας ένα τείχος προστασίας των εσόδων των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

 

Με εκτίμηση

Ευάγγελος Ρέντζιος

Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.