Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στα μέσα από 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.