Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Αναστολή ισχύος της απόφασης περι -"Συγκοινωνιακές τροποποιήσεις λόγω έργων στον Δήμο Βύρωνα-"

Για την εξ νέου ισχύ της θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση!

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.