Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Παράταση ισχύος εισιτηρίων παλαιών τιμών

Με την υπ\' αριθμ. 3345/2015 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΣΑ παρατείνεται η ισχύς των εισιτηρίων παλαιών τιμών που βρίσκονται στην κατοχή των επιβατών μέχρι 31/10/2015. Μετά την παρέλευση τησ ανωτέρω ημερομηνίας, τα εισιτήρια παλαιών τιμών παύουν να ισχύουν και δεν θα πραγματοποιηθεί διαδικασία ανταλλαγής τους με εισιτήρια νέων τιμών.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.