Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του για χρονικό διάστημα ενός έτους η οποία είχε οριστεί για τις 8/7/2015 και ώρα 11:00πμ.

Nέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης