Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Δωρεάν μετακινήσεις μέχρι Τρίτη 6-7

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι κατά το χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου 2015 έως και 6 Ιουλίου 2015 η μετακίνησή του με τα μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ (λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ και μετρό γραμμές 1, 2 & 3) θα γίνεται δωρεάν κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με ρύθμιση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’/ 1293 /30-06-2015).


Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, υπεύθυνου για θέματα Μεταφορών, η σχετική πρόνοια δύναται να παραταθεί.