Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας

|Print| |Email|

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) επιδιώκει να υπηρετεί με σεβασμό τον πολίτη, οραματιζόμενος μια καλύτερη κοινωνία και ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Για μας στον Όμιλο ΟΑΣΑ, η ευημερία της Πόλης και πιο συγκεκριμένα η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εύρυθμη λειτουργία και την αναπτυξιακή πορεία των αστικών συγκοινωνιών.

Οι στόχοι μας είναι:

 • Να αναπτύξουμε ένα αξιόπιστο σύστημα αστικών συγκοινωνιών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πόλης
 • Να επεκτείνουμε την κάλυψη του συγκοινωνιακού δικτύου σε περισσότερες περιοχές της Αττικής
 • Να σεβόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες του πολίτη και να του παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες
 • Να παρέχουμε υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Αττική
 • Να παρέχουμε στο προσωπικό μας συνεχή εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών.

Για να επιτύχουμε τους στόχους, δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές:

 • Συνεχής εκσυγχρονισμός των μηχανογραφικών συστημάτων του Οργανισμού
 • Συνεχής επαφή και συνεργασία με τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου και τις Εταιρίες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του συγκοινωνιακού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Συνεχής ενημέρωση του επιβατικού κοινού για το συγκοινωνιακό έργο και τα προβλήματα στην υλοποίηση αυτού
 • Αποτελεσματική εφαρμογή και συνεχής βελτίωση των προδιαγραφών λειτουργίας του Οργανισμού, όπως αυτές εκφράζονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Συνεχής εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τη μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων από τον Οργανισμό.