Προσλήψεις Προσωπικού
Προσλήψεις Προσωπικού

|Print| |Email|

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2 β΄ του ν.4194/2013 για την πρόσληψη τριών δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στον ΟΑΣΑ επελέγησαν οι κάτωθι υποψήφιοι:

  • Αθηνά Μπαρδούτσου του Δημητρίου για τη θέση του δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω.
  • Ελένη Μπακούλα του Γεωργίου για την πρώτη εκ των δύο θέσεων δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις.
  • Γεώργιος Στρατιώτης του Δημητρίου για την δεύτερη εκ των δύο θέσεων δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις.
  • Επίσης παρατίθενται οι Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων Παρ΄Αρείω Πάγω pdf και Παρ΄Εφέταις pdf σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής