Αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων
Αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων

|Print| |Email|

Τα επιβληθέντα πρόστιμα, στην περίπτωση που δε εξοφληθούν στον ελεγκτή τη στιγμή επιβολής τους, μπορούν να καταβληθούν:

  • μειωμένα κατά 50%, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους,
  • εντός 60 ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους στην αναγραφόμενη σε αυτά αξία,  

στα γραφεία του συγκοινωνιακού φορέα που τα επέβαλε, στα ΕΛΤΑ και στις συνεργαζόμενες τράπεζες με τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου (Ο.ΣΥ. & ΣΤΑ.ΣΥ. ).

 

Αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων:

                                                                                                                    
Ο.ΣΥ. Α.Ε. (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ)

Διεύθυνση:  Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης Ρέντης.

Ώρες πληρωμής: Εργάσιμες ημέρες, από 07:30 έως 14:30.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4270649,  210 4270705, 210 4270796.

  • Διεύθυνση: Αδμήτου 17,  Πλ. Αττικής (μόνο πληρωμές).

Ώρες πληρωμής: Εργάσιμες ημέρες, από 07:30 έως 14:30.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216305 (εσωτ. 156)
Τα πρόστιμα που αφορούν την Ο.ΣΥ. Α.Ε. εξοφλούνται και μέσω των ΕΛΤΑ με ταχυδρομική επιταγή. Στην Αιτιολογία της ταχυδρομικής επιταγής πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός της Π.Β.Π.Ε.Π., το όνομα του παραβάτη και το όνομα του φορέα «Ο.ΣΥ. Α.Ε.».

ΣΤΑ.ΣΥ. (ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ.:
             http://www.stasy.gr/index.php?id=50
 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού εξοφλούνται πρόστιμα της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Διεύθυνση: Μετσόβου 15 (1ος όροφος) , Αθήνα.

Ώρες πληρωμής: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 14:15.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8200848, 943, 830

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

για επαγγελματίες μεταπωλητές προϊόντων κομίστρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Καλέστε το πληροφοριακό μας κέντρο 11185 - 7 μέρες την εβδομάδα/ 365 ημέρες το χρόνο Για την έγκυρη ενημέρωσή σας με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο Αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή/και υποβολή τηλεφωνικών παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο ή τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου από κινητό τηλέφωνο, στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό μπορείτε να επικοινωνείτε με το πληροφοριακό κέντρο στο τηλέφωνο (+30) 210 8202900.
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.