Πρόεδροι - Διευθύνοντες Δ.Σ.
Πρόεδροι - Διευθύνοντες Δ.Σ.

|Print| |Email|

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.) Ιδρύθηκε με το Ν.2175/93 (ΦΕΚ τ.Α 211/22.12.93) ως καθολικός διάδοχος του ΟΑΣ


Ιωάννης Γκόλιας Πρόεδρος Δ.Σ. 06/03/2020 -
Νικόλαος Αθανασόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος 06/05/2019 -
Σκουμπούρης Ιωάννης Πρόεδρος Δ.Σ. 06/05/2019 - 06/03/2020
Σκουμπούρης Ιωάννης Διευθύνων Σύμβουλος 30/12/2015 - 06/05/2019
Ταστάνης Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Σ. 30/12/2015 - 06/05/2019
Δημητριάδης Γρηγόριος Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος 02/12/2013 - 16/11/2015
Δελούκας Αλέξανδρος Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος 13/12/2012 – 01/12/2013
Δημητρίου Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος 29/03/2010 – 12/12/2012
Πανδρεμένος Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. 06/03/2009 - 28/03/2010
Γούναρης Αβραάμ Διευθύνων Σύμβουλος 05/12/2007 - 05/03/2009
Τσαμπούλας Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ. 30/11/2007 – 28/03/2010
Ματάλας Κωνσταντίνος Διευθύνων Σύμβουλος 29/01/2007 - 16/11/2007
Σακκάς Μιχαήλ Πρόεδρος Δ.Σ. 05/09/2006 - 29/11/2007
Γλύκας Μιχαήλ Διευθύνων Σύμβουλος 05/09/2006 – 28/01/2007
Σιμόπουλος Σίμος Πρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος 17/05/2004 – 04/09/2006
21/05/2004 – 04/09/2006
Παπαβασιλείου Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος 30/07/2002 – 17/05/2004
Μανιάτης Ιωάννης Πρόεδρος Δ.Σ. 29/08/2001 - 29/07/2002
Παπαδάκης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. 20/11/1997 – 28/08/2001
Παπαδημητρίου Ευστράτιος Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος 28/07/1997 – 19/11/1997
28/07/1997 – 29/07/2002
Χριστοδουλάκης Ανέστης Πρόεδρος Δ.Σ. – Γεν. Διευθυντής 18/04/1995 – 11/07/1997
Αυγερινός Σπύρος Πρόεδρος Δ.Σ. – Γεν. Διευθυντής 22/12/1993 – 17/04/1995ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ο.Α.Σ.) Ιδρύθηκε με το Ν.588/77 ( ΦΕΚ τ.Α 148/1-6-1977)


Αυγερινός Σπύρος Πρόεδρος Δ.Σ. – Γεν. Διευθυντής 06/12/1993 – 21/12/1993
Βαρδουλάκης Ανδρέας Πρόεδρος Δ.Σ. – Γεν. Διευθυντής 03/09/1992 – 17/09/1993
Παπανδρέου Ηλίας Πρόεδρος Δ.Σ. – Προϊστάμενος Υπηρεσιών 06/07/1990 – 02/09/1992
Κούβαρης Ιωάννης Πρόεδρος Δ.Σ. – Προϊστάμενος Υπηρεσιών 03/08/1989 – 31/01/1990
Μπλέσιος Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. – Προϊστάμενος Υπηρεσιών 11/12/1986 – 02/08/1989
Δρόσης Θεόδωρος Πρόεδρος Δ.Σ. – Προϊστάμενος Υπηρεσιών 01/12/1981 – 30/11/1986
Κολιγιάννης Αριστείδης Πρόεδρος Δ.Σ. – Προϊστάμενος Υπηρεσιών 27/03/1978 – 20/10/1981