Οργανόγραμμα
Οργανόγραμμα

|Print| |Email|

Οργανόγραμμα του ΟΑΣΑ

Το υφιστάμενο Οργανόγραμμα του ΟΑΣΑόπως ορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση A-75783/5767/05-01-2004, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 20, 14-01-2004.

Οργανόγραμμα με στοιχεία επικοινωνίας του ΟΑΣΑ κατά οργανωτική μονάδα υπαλλήλων της, με αριθμούς τηλεφώνων, Fax, emails.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.